کتاب های کمک درسی

سیاست سیستم آموزش و پرورش در ایران بر اساس کتاب های درسی مشترک در سراسر کشور است. این جمله یعنی یک کتاب درسی با یک متن و محتوا در سراسر کشور تدریس می شود. کتاب‌های درسی کتاب‌هایی هستند که بر اساس برنامه درسی خاص و با هدف معینی از سوی مراجع ذیصلاح وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده و تهیه شده‌اند و در کلاس‌های درس نیز از آن‌ها استفاده می شود. یکی از ویژگی های این نظام آموزشی...

ادامه مطلب