چاپ دیجیتال کتاب در انتشارات آلند

در انتشارات آلند آخرین مرحله از تهیه کتاب داخل انتشارات، چاپ و صحافی است. چاپ کتاب در انتشارات آلند به دو روش چاپ افست و چاپ دیجیتال انجام می شود. حال چاپ دیجیتال انتشارات آلند بهتر است یا چاپ افست ؟ چه زمانی از چاپ دیجیتال استفاده می شود و چه زمان از چاپ افست؟ چاپ افست کتاب در انتشارات آلند به طور خلاصه برای تیراژ های بالای کتاب، با کیفیت بالا و هزینه کم است. اما قطعاً چاپ...

ادامه مطلب