چاپ افست کتاب در انتشارات آلند

چاپ کتاب مراحل مختلفی دارد، آخرین مرحله از چاپ انتخاب روش چاپ است. برای انتخاب روش چاپ کتاب ها، فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته می شود مانند: نوع کتاب، هدف از چاپ کتاب، تیراژ یا تعداد کتاب، زمان و  ... . تعداد نسخه های چاپ کتاب: چاپ افست کتاب مانند دیگر ابزار چاپی مناسب تیراژهای بالا می باشد. مسلماً برای کتاب با تیراژ پایین از چاپ دیجیتال استفاده می شود. یکی از ویژگی های چاپ دیجیتال سرعت چاپ...

ادامه مطلب