اصول مطالعه صحیح

  اصول مطالعه صحیح سرانه مطالعه، شاید این کلمه زیاد به گوش شما خورده باشد ولی با مفهوم آن آشنایی نداشته باشید، سرانه مطالعه میانگین مدت زمان‌های مطالعه یک نفر در یک شبانه‌روز است. سرانه مطالعه در کشور های مختلف رقمی متفاوت دارد، سرانه مطالعه گاهی با مدت زمانه مطالعه کتاب های درسی سنجیده می شود و گاهی جدا از کتب درسی. در ایران سرانه مطالعه بسیار پایین است. برخی آن را ناشی از...

ادامه مطلب