شهرستان ها  و حومه تهران:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

۱- ارسال سفارشات از طریق پست سفارشی ۳ تا ۴ روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی)  می‌باشد.

۲- هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته و شیوه ارسال محاسبه خواهد شد.

۳- هزینه ارسال سفارش های بیش از ۱۵ کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی “باربری” هنگام تحویل سفارش شما محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

تهران:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

۱- در صورتیکه سفارش شما قبل از ساعت ۲۳:۵۹ هر روز ثبت شود، حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده(غیر از روزهای تعطیل رسمی) مرسوله خود را دریافت خواهید کرد.